Green Design for Our World
แบบบ้าน 3 ชั้น ในรุ่น Green Series เอาใจครอบครัวที่มีที่ดินจำกัด และรักธรรมชาติใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นใช้วัสดุที่ปกป้องความร้อนทุกส่วนของอาคาร จัดวางตัวอาคารใน
ทิศทางแดด ลม ที่ถูกต้อง เพื่อรับประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุด 

โดยบริษัทรับสร้างบ้าน : โฟร์พัฒนา
36 ปี กับประสบการณ์รับสร้างบ้าน " โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789